Basa Sunda

Proyek GarasiArtikel

Leutik-leutik Ngagalatik | Naon tah hartina? haha. Hartina, sanajan leutik tapi jagoan. Kitu meureun kecap Basa Sunda anu pas jang ngagambarkeun pintonan dina gambar di luhur. Coba tingali kumaha mekanik-mekanik leutik ieu ngabongkar gir nu ukuranna jauh leuwih gede ti ukuran manehna. Oge mur jeung baud anu beuratna jauh leuwih beurat ti beurat manehna. Hade pisan pan, dulur-dulur? Lanjutkeun maca.

Kupan – Kuku Panjang | Saha anu di sakola baheula pernah dicepret leungeunna ku guru lantaran kupan alias kukuna panjang? haha. Pamalesan pisan nya baheula urang motong kuku, padahal geus aya alat nu ngaranna gunting kuku. Bayangkeun baheula basa can aya gunting kuku, kumaha coba mun urang rek motong kuku? Lanjutkeun maca.

Ckess Ckess Bleb! | Ieu caritana soun epek pas ngahurungkeun korek api nya, haha. Bisa oge teu kudu 2 kali sabenerna mah, sakali oge jadi: “Ckess… Bleb!” Tapi mun keur ngadat korek apina, bisa jadi ckess sababarakali oge henteu bleb-bleb, haha… Naha kitu nya? Kusabab kitu hayu dina episode ieu urang bahas naon anu sabenerna kajadian nu aya dina sora “ckess” eta. Lanjutkeun maca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: